Badania rynku Wrocław

Dysponujemy siecią ankieterów terenowych dla klientów zainteresowanych realizacją badań rynku wrocławskiego. Dysponujemy siecią 8 ankieterów terenowych, posiadających doświadczenie ankiet bezpośrednich B2B/B2C. W przypadku ankiet telefonicznych projekt realizowany jest z poziomu studia CATI we Wrocławiu lub w Katowicach. Projekt nadzorowany jest bezpośrednio przez koordynatora z poziomu terenu (badania PAPI, TAPI, MOBI).